OFERTA

Zakres oferty EChem dla producentów płyt warstwowych i termoizolacyjnych może obejmować:

1.     Wprowadzenie projektu AUTOFORMULACJA – który jest sposobem produkcji płyt polegającym na szerszej dystrybucji podstawowych składników chemicznych na głowicę linii produkcyjnej. Głównym celem projektu jest duża redukcja kosztu surowcowego 1 m bieżącego płyty w stosunku do kosztu surowcowego tego samego 1 m bieżącego płyty opartego na tradycyjnym systemie poliuretanowym. Podstawowe etapy projektu AUTOFORMULACJA to:
→   symulacja kosztu rdzenia chemicznego dla konkretnego produktu kontrahenta przed i po modyfikacji procesu produkcyjnego
   szczegółowe opracowanie rentowności wprowadzenia projektu AUTOFORMULACJA
   propozycja rozwiązań instalacyjnych przy rozbudowie parku maszynowego
   szerokie wsparcie podczas rozruchu oraz stabilizacji zmodyfikowanego procesu
2.     Szczegółowa kontrola jakości i parametrów produkcyjnych.
3.     Aktywny udział w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych (dziury w pianie, blistery, skurcze, inne). Propozycja działań korygujących i zapobiegawczych.
4.     Zwiększanie lub obniżanie prędkości produkcji zgodnie z potrzebami klienta i możliwościami linii produkcyjnej.
5.     Zaprojektowanie i organizacja zakładowego laboratorium badawczego ze wskazaniem właściwych urządzeń i akcesoriów.
6.     Szkolenie dla kadry laboratoryjnej w kierunku metod badawczych w Laboratorium.
7.     Szkolenie dla kadry laboratoryjnej i produkcyjnej w zakresie obsługi procesu technologicznego i bezpieczeństwa używanych składników chemicznych.
8.     Modyfikacje procesu produkcyjnego w celu uzyskania specjalistycznych właściwości według potrzeb klienta.
9.     Planowanie i organizacja prób nowych dodatków technologicznych na linii produkcyjnej i nadzór nad procesem produkcji.
10. Tworzenie nowych receptur chemicznych w kierunku rozwiązania bieżących problemów produkcyjnych.
11. Planowanie i realizacja działań korekcyjnych i zapobiegawczych w zakresie użycia innego odczynnika, zmiany receptury chemicznej, poprawy parametrów technologicznych.