DLACZEGO ECHEM

KONTAKT

EChem oferuje realne korzyści i konkretne oszczędności wynikające ze współpracy poprzez:

  • Nadzór nad modernizacją technologii produkcji płyt warstwowych w kierunku AUTOFORMULACJI
  • Nadzór nad stabilizacją procesu produkcyjnego płyt warstwowych w zakładach kontrahentów według potrzeb kontrahenta.
  • Organizację pierwszej i kolejnych prób technologicznych w kierunku sprawnego osiągnięcia wymaganych właściwości produktu bez konieczności szerokiej i kosztownej modernizacji linii technologicznej.
  • Szeroką wiedzę i znajomość stosowania technik kontroli produkcji płyt warstwowych oraz oceny jakości końcowej płyty w odniesieniu do surowców chemicznych.
  • Stały kontakt ze specjalistami, technikami, chemikami, inżynierami ze strony dostawców i producentów poszczególnych składników receptury chemicznej
  • Długoletnią współpracę z producentami odczynników chemicznych i dodatków
  • Długoletnie i wszechstronne doświadczenie we wprowadzaniu składników chemicznych na liniach producentów płyt warstwowych

Współpraca z EChem to realne, łatwe do skalkulowania korzyści, oferujemy elastyczną współprace poprzedzoną badaniem oczekiwań kontrahenta.